Generalforsamling Alsønderup vandværk

 Den 16. september 2021 kl.19.30 på Kulsviergården

DAGSORDEN ifølge vedtægterne:

  1. Valg af Dirigent

  2. Beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen

  6. Valg af revisor og en revisorsuppleant

  7. Indkomne forslag

  8. Eventuelt
     

Ifølge vedtægternes § 8 Generalforsamling stk. 3: Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 

NB Der er forslag til ændringerne af vedtægterne § 8 og § 12 stk. 3 omhandlende Revisor og Revisorsuppleanter.

Planlagt ledningsarbejde

Der er i øjeblikket ikke planlagt ledningsarbejde

 

Akut mangel på vand & ledningsbrud?

Kontakt:

Driftsstatus: NORMAL

Allan Kristiansen og Sønner ApS
Aut. gas-, vand-, sanitets- og fjernvarmemester
Brunebjerg 11, Tulstrup
3400 Hillerød


Døgnvagt på tlf.: 48 28 62 40

www.allankristiansen.dk

brud.png

Har du kontrolleret om vandet løber?

Vand er dyrt_1.png