Generalforsamling Alsønderup Vandværk

Torsdag den 27. februar 2020 kl.19.30 på Kulsviergården

DAGSORDEN ifølge vedtægterne:
 

  1. Beretning

  2. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  3. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen

  5. Valg af revisor og en revisorsuppleant

  6. Indkomne forslag

  7. Eventuelt

Ifølge vedtægternes § 8 Generalforsamling stk. 3: Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
(Afleveres hos Jan Richelsen, Rørmosevej 17, Tulstrup, 3400 Hillerød, senest torsdag den 20. februar 2020)

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand

Jan Richelsen

Mobil 23346869

Driftsstatus: NORMAL

Akut mangel på vand & ledningsbrud?

Kontakt:

Allan Kristiansen og Sønner ApS
Aut. gas-, vand-, sanitets- og fjernvarmemester
Brunebjerg 11, Tulstrup
3400 Hillerød


Døgnvagt på tlf.: 48 28 62 40

www.allankristiansen.dk

© 2019 Alsønderup vandværk • Hillerødvej 16 • Tulstrup •3400 Hillerød