top of page

Gode råd & link

Vandspild?

Det er vigtigt at kontrollere om din installation er tæt.
Der er betydelige omkostninger i relation til vandspild.
Klik og Læs mere 

Så blev det frostvejr
tegning.jpg

En vinter med frostgrader kan

gøre stor skade på dine vandrør. 
Derfor har vi samlet nogle tips til,

hvordan du undgår skader på rør

i dit hus eller sommerhus.

Sådan undgår du frostskader på dine vandrør

Vinteren banker på vores hoveddør, og vi har allerede haft den første sne.

En vinter med frostgrader kan gøre stor skade på dine vandrør,

derfor har Danske Vandværker udarbejdet nogle tips til, hvordan du

undgår skader på rør i dit hus eller sommerhus. Det kan blive både

besværligt og dyrt, hvis ikke man har været på forkant og taget sine

forholdsregler, når Kong Vinter viser tænder.
 

Hold dit hus varmt
Du bør holde en ensartet temperatur i dit hus, og du skal være opmærksom på, at de fleste forsikringer ikke dækker uheld, hvis ikke du har haft nok varme på, medmindre der er tale om manglende varmeforsyning, du ikke har haft indflydelse på eller er skyld i. Et rum anses for at have været utilstrækkeligt opvarmet, hvis temperaturen når ned under 14 til 15 grader. Skal du være væk fra boligen i længere tid, er det en god idé at aftale med familie eller naboer, at de tjekker boligen.

 

Hvad med vandrør i sommerhuset?

Når du lukker dit sommerhus, eller dit fritidshus, ned for vinteren, bør du lukke for hovedhanen og blæse eller tappe alt vand ud af rørene. Mange vælger at overlade vintersikringen af huset til en vvs-installatør, inden frosten sætter ind. Bruger du huset hele året, og er der vand i systemet, bør der altid være varme på i de rum, hvor der er vandrør. Det er altid en god ide at lukke for hovedhanen, når huset står tomt i flere dage. Forsikringsmæssigt skal du være opmærksom på, at fritidshusforsikringen som hovedregel ikke dækker skade som følge af frost i uopvarmede bygninger, medmindre vandtilførslen er lukket, og anlægget tømt for vand.

 

Pas på de skjulte rør

Du skal være opmærksom på, om du har skjulte rør til enten varme eller drikkevand på steder, hvor det kan blive rigtig koldt. Problemer med frosne rør opstår nemlig typisk i skunkrum, på loftet eller andre steder, hvor rørene løber uden for husets klimaskærm. Din boligs klimaskærm er alt det, der skiller ude fra inde, altså ydervægge, vinduer, tag, hoveddør, og så videre. Brug din logiske sans – sidder der en radiator på væggen, og er der ingen synlige rør, så er der rør bag væggen.

 

Du kan også isolere dine vandrør

Normalt er det ikke så dyrt at efterisolere vand- og varmerør som værn mod frostsprængninger. Det koster typisk omkring 10 til 30 kroner per meter isolering, og den udgift vil være tjent hjem efter relativt kort tid. For ud over at beskytte rørene mod frostsprængninger holder isoleringen også på varmen i rørene, og på den måde undgår du at fyre for gråspurvene. Alle de rør, som løber uden for boligens “varme zone”, for eksempel oppe på loftet eller i skunken, bør være isolerede. Det gælder både rør til drikkevand og til varme, men husk, at isolering kun udsætter tidspunktet for, hvornår vand uden cirkulation fryse. I længere perioder med hård frost kan selv rør med almindelig cirkulation fryse til, og de bør derfor være isolerede. Har du først har haft problemer med frosne vandrør, kommer problemet ofte igen. I langt de fleste tilfælde vil det være nok at efterisolere rørene, men nogle gange er det nødvendigt at flytte rørene ind i boligens “varme zone”. Skal rørene flyttes, skal du kontakte en vvs-installatør, da det er autorisationskrævende arbejde.

 

Hvad gør jeg, hvis der er is i rørene?

Du kan selv forsøge at tø isen. Du kan for eksempel lægge varme håndklæder om rørene, men de skal fornys mange gange, og det kan tage meget lang tid, hvis problemet er slemt. I langt de fleste tilfælde betaler det sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, og det vil ret hurtigt tø isen op. Prisen afhænger af flere ting, for eksempel om rørene er nemme at komme til, og hvor lang tid det tager at tø vandrørene op. Men du bør altid spørge om prisen, før arbejdet går i gang, og det kan tit betale sig at ringe til mere end en vvs-installatør og få et prisoverslag. Du må aldrig bruge varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op. Som regel ligger der støv eller andet brandbart materiale i nærheden af rørene, der nemt kan gå ild i, og så risikerer du, at der sker endnu større skade på boligen. Sidst, men absolut ikke mindst, vil din forsikring formodentlig ikke dække, da du har udvist grov uagtsomhed.

 

Hvad gør jeg, hvis vandrøret er sprunget?

Er vandrøret sprunget, bør du hurtigst muligt få lukket for hovedhanen, så der ikke løber vand ud i boligen. Sådan får du begrænset skaden, og du undgår også, at din næste vandregning bliver meget stor. Derefter kontakter du en vvs-installatør, som kan reparere de frostsprængte rør og eventuelt flytte dem, hvis det er nødvendigt. Herefter melder du skaden til dit forsikringsselskab.

Vinter
Sommer

Varmen kan skade dine vandrør af støbejern

Det er altid en rigtig god ide at holde godt øje med sit vandforbrug.

Og i meget varme og tørre periode er der en ekstra god grund til at gøre det,

hvis din bolig har ældre vandinstallationer.

På grund af varmen er der nemlig risiko for, at jordledninger, der er vandforsyningen ind til huset, knækker. Det er kun et problem de steder, hvor jordledningerne er gamle og lavet af støbejern. Nyere installationer er lavet af plast, og plast kan udvide sig og tilpasse sig bevægelser i jorden.

 

”Støbejern er lidt ligesom glas, og du kan risikere, at vandrørene knækker, fordi jorden omkring rørene bliver meget tør og hård som sten. Populært sagt presser jorden rørene over,” siger Birger T. Christiansen, teknisk konsulent i brancheorganisationen TEKNIQ, der repræsenterer de danske el- og vvs-installatører.

 

Få tjek på dit vandforbrug

Vandskader er dyre og kan betyde store skader i huset, hvis de ikke opdages hurtigt. Danske Vandværkers tekniske rådgiver, Henrik Blomhøj, forklarer:

”Det kan blive meget dyrt, hvis et vandrør springer. Som udgangspunkt er det altid en rigtig god ide at holde øje med vandforbruget i husstanden. Og hvis du mindst en gang om måneden noterer, hvor meget vand du har brugt, vil du kunne spotte et eventuelt vandspild og forhindre, at din vandregning løber løbsk. Helt konkret skal du tjekke, om vandmåleren kører rundt, selv om du har lukket for alle hanerne i din bolig. Drejer den lille viser rundt, er det et tydeligt tegn på vandspild, for eksempel en lækage på et rør eller et toilet, som løber”.

 

Hvis vandmåleren står stille, og der bliver vådt i eller ved huset alligevel, kan det være jordledningen uden for huset, der er knækket. Det er boligejeren selv, som er ansvarlig for vandspild og reparationer af jordledningen.

 

Er du i tvivl, om du har et brud på rørene, så kontakt en autoriseret vvs-installatør, for det kan hurtigt blive en dyr omgang, hvis der er hul på vandrøret.

 

Du skal være særlig opmærksom på dit vandforbrug hvis:

  • Du har ældre installationer, som er lavet af støbejern

  • Du har indbyggede vandrør, som er skjult i vægge og gulve, hvor det kan være svært at se en lækage

  • Dine vandrør ikke er isolerede. Det gælder også for ældre huse, selvom de er helårsbeboede, især hvis rørene er placeret i u isolerede loftsrum eller skunke. En huskeregel er, at alle vandrør, der ligger uden for den isolerede del af boligen (klimaskærmen), er i risiko for at sprænge primært om vinteren på grund af frost.

 

Kilde: TEKNIQ Installationsbranchen

Publiceringsdato: 26/07 2018

sol_1.png

Hillerød Kommune: www.hillerod.dk

By og landskabsstyrelsen: www.blst.dk

Miljøstyrelsen: www.mst.dk

DANVA (Dansk vand- og spildevandsforening): www.danva.dk

Danmarks Private Vandværker: www.fvd.dk

bottom of page