top of page

Vandafgifter • Betaling • Takstblad

Afgift for levering af vand opkræves i.h.t. Takstblad for Alsønderup Vandværk. Takstbladet kan rekvireres hos bestyrelsesformanden eller regnskabsføreren, eller læses her, nederst på siden

Den faste årlige afgift pr. måler/ejendom er 750,00 kr. incl. moms., dertil kommer en afgift af det målte forbrug på 19,21 kr. pr. m3 incl. statsafgift og moms.

I februar udsender vandværket en regning.
Regningen indeholder:

 

• sidste års a conto

• + / – regulering i forhold til årets målte forbrug

• + a conto betaling for det nye år
 

Der vil normalt være en betalingsfrist på ca. 14 dage.
 

Betaling enten ved automatisk PBS træk (pengeinstitutternes betalingsservice) eller med girokort.

Download takst blad nedenfor ved at klikke på det år du ønsker
bottom of page