top of page

Ny hovedledning mellem Vandværket og Tulstrup

Alsønderup den 12. august 2019

Alsønderup Vandværks bestyrelse har besluttet, at udskifte en del af vores hovedledning.
 

Dette skyldes at vi har oplevet brud på denne ledning 5 gange indenfor de sidste år.
Det drejer sig i denne omgang om den del af hovedledningen, der løber mellem Vandværket og Tulstrup.

 

Arbejdet starter onsdag d. 14. August 2019 og vil vare i 3 til 4 uger.

 

Der er tale om et ret omfattende arbejde. Vandværket vil derfor oprette en nødforbindelse så vi forsat kan forsyne de forbrugere som vil blive mest berørt af arbejdet.

Det drejer sig især om vores forbrugerne mellem Vandværket og Tulstrup.

 

Der vil i perioder være lukket for vandet i kortere tid, det sker på de tidspunkter hvor der skiftes fra hovedledningen til nødforsyningen og tilbage igen.

Det vil ligeledes være mindre tryk på vandet i forbindelse med udskiftnings-arbejdet da vandet kommer fra nødforsyningen der har en mindre dimension end hovedledningen. 
 

Hvis der opleves problemer, kan nedenstående kontaktes.:

Søren Allan Kristiansen VVS     

Jan Richelsen  Formand          

Det er en god ide at følge Vandværket på Facebook hvor vi vil opdatere om udskiftningen af hovedledningen. 

 

Med venlig hilsen

Jan Richelsen

Bestyrelses formand

Alsønderup Vandværk

23 34 68 69

30 76 50 05

Administrations grundlag for vandforsyningsloven 

Hillerød kommune 25. maj 2016

bottom of page