top of page

Om vandværket

Alsønderup Vandværk indvinder grundvand, renser dette til drikkevandskvalitet og distribuerer vandet til ejendomme indenfor området Alsønderup, Tulstrup, Bendstrup, Vester Strødam, Søndre Strødam (Ellegårdskvarteret) og Haldbjerg.

Kun nogle få ejendomme i det åbne landområde er ikke forsynet fra vandværket.
Alsønderup Vandværk er et andelsselskab der ejes af de grundejere hvis ejendom forsynes med vand. Andelsselskabet har ca. 830 andelshavere.
Ledelsen af andelsselskabet består af en bestyrelse på fem medlemmer, som vælges af andelshaverne på den årlige ordinære generalforsamlinger.
Den daglige administration, drift og vedligeholdelse vandforsyningen varetages af formanden for bestyrelsen, regnskabsføreren, driftspasseren og vandværkets vvs-mester.
 

bottom of page