top of page

Om vandværket

Alsønderup Vandværk indvinder grundvand, renser dette til drikkevandskvalitet og distribuerer vandet til ejendomme indenfor området Alsønderup, Tulstrup, Bendstrup, Vester Strødam, Søndre Strødam (Ellegårdskvarteret) og Haldbjerg.

Kun nogle få ejendomme i det åbne landområde er ikke forsynet fra vandværket.
 
Alsønderup Vandværk er et andelsselskab der ejes af de grundejere hvis ejendom forsynes med vand. Andelsselskabet har ca. 870 andelshavere.
Ledelsen af andelsselskabet består af en bestyrelse på fem medlemmer, som vælges af andelshaverne på den årlige ordinære generalforsamling.
Den daglige drift og vedligeholdelse af vandforsyningen varetages af formanden for bestyrelsen.

Vandværkskontoret står for administrationen af vandværket.

bottom of page