Fritagelse for vandafledningsafgift

Her finder du information om hvordan du søger om fritagelse for vandafledningsafgiften ved drift af virksomhed i Alsønderup Vandværks forsyningsområde.

© 2020 Alsønderup vandværk • Hillerødvej 16 • Tulstrup •3400 Hillerød